Kedves Látogatók!


A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény (ISZI) 2009 júliusában a jogelőd önállóan gazdálkodó intézmények összevonásával jött létre. Az integráció célja a szakmailag és gazdaságilag áttekinthetőbb, hatékonyabb működtetés kialakítása volt.

Az intézmény a székhelyén és tizenegy telephelyén összesen 1091 férőhelyen nyújt ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi vagy lakóotthoni formában bentlakásos ellátást, zömében Tolna megyei lakosok számára. Az ellátottak idősek, fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzdő emberek.

A teljes körű ellátás keretében lakhatás, fizikai ellátás (ápolás – gondozás), egészségügyi ellátás, étkezés, ruházat és textília ellátás, mentálhigiénés és szocioterápiás foglakoztatás biztosított az igénybevevők részére. Az ISZI hat otthonában szociális foglalkoztatást is szervez, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás és munka-rehabilitáció formájában. A két foglalkoztatási forma együttes engedélyezett létszáma 210 fő.

Az intézmény valamennyi szolgáltatását tekintve hangsúlyos a segítő gondozási modell erősítése, amely során a személyzet, a lakó állapotához, szükségleteihez igazodva, életútjának valódi segítőjévé, döntéseinek támogatójává, tanácsot adó kísérőjévé válik.

A feladatellátásban az integrált intézmény 545 fő közalkalmazottat foglalkoztat szakmai és kiszolgáló munkakörökben.

Az ISZI irányítása az intézmény vezetőjének feladata, munkájában az intézményvezető ápoló, az általános helyettes valamint az otthonvezetők működnek közre, akik a telephelyek szakmai vezetését is ellátják.

Honlapunkon segítséget kívánunk nyújtani abban, hogy megismerhesse az általunk nyújtott szolgáltatásokat, betekintést nyerhessen működésünkbe, tájékozódhasson az otthonokban folyó szakmai munka tartalmáról, az intézmény módszertani tevékenységéről.
 
A közéredkű adatok megismerésével kapcsolatos információk és a közzétételi lista a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltség honlapján olvashatók, mely ide kattintva érhető el.